Clinea / Oferta

Rehabilitacja kardiologiczna

Usługi z zakresu rehabilitacji kardiologicznej są skierowane m.in. do chorych po zawale i innych ostrych incydentach sercowych, zabiegach kardiochirurgicznych, z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z istniejącymi chorobami współistniejącymi. Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego lub poradni kardiologicznej bądź rehabilitacyjnej. Rodzaj świadczeń zależy od stopnia ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego i wydolności fizycznej pacjenta. Zespół Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej tworzą: kardiolodzy, lekarze rehabilitacji medycznej, interniści, rehabilitanci, psycholodzy, dietetycy i terapeuci zajęciowi. Istnieje możliwość rehabilitacji podczas pobytu całodobowego, w trybie dziennym oraz telerehabilitacji - pacjent rehabilituje się w domu, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu może być przyczyną trwałej lub czasowej niepełnosprawności. Dlatego tak ważna jest szybko podjęta rehabilitacja i właściwa opieka. W naszych klinikach stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych opartych na wytycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Intensywne programy rehabilitacyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb, pozwalają na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów. Nasi pacjenci uczestniczą w ergoterapii, pracując równolegle nad odzyskaniem utraconej samodzielności. Dzięki terapii funkcjonalnej, rehabilitacja jest ciekawsza i bardziej urozmaicona, a pacjenci mocniej angażują się w proces powrotu do zdrowia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po wypadku

Szybkość rozpoczęcia rehabilitacji po wypadku często decyduje o jej powodzeniu. Przyjęty przez nas model rehabilitacji funkcjonalnej ma na celu realizację celów krótko- oraz długoterminowych. Wykwalifikowany personel medyczny i opiekuńczy wspiera pacjentów w procesie powrotu do zdrowia i odzyskiwaniu pierwotnej sprawności, stosując nowoczesne formy terapii i pracując na wysokiej jakości sprzęcie rehabilitacyjnym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po operacji

Zajmujemy się rehabilitacją osób po operacjach stawu biodrowego, stawu kolanowego, w obrębie kręgosłupa lub po złamaniach kości długich. Już od pierwszego dnia rehabilitacji wszystkie działania fizjoterapeutów koncentrują się na podwyższeniu jakości życia pacjenta poprzez przywrócenie, w maksymalnym stopniu, pierwotnej sprawności. Stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych opartych na wytycznych Krajowej Izby Fizjoterapii. Intensywne programy rehabilitacyjne - ćwiczenia usprawniające, trening motoryczny, zabiegi fizykalne - zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości, co pozwala na szybkie osiągnięcie trwałych rezultatów i powrót do życia codziennego sprzed urazu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja ortopedyczna

Naszymi pacjentami są osoby cierpiące z powodu zmian dyskopatycznych czy chorób zwyrodnieniowych. Stosujemy takie metody rehabilitacji, by zapobiegać dalszym zmianom, ograniczającym sprawność i samodzielność. Oferujemy rehabilitację profilaktyczną, dzięki której można często zapobiec operacji. Przyjęliśmy kompleksowe podejście do procesu powrotu do zdrowia, dlatego staramy się wyeliminować lub maksymalnie ograniczać ból i cierpienie pacjenta, nie zapominając o dobrym samopoczuciu i komforcie na każdym etapie pobytu. Proces leczenia każdego pacjenta w naszych klinikach nadzoruje lekarz i specjalista z zakresu rehabilitacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rehabilitacja po mastektomii

Rehabilitacja po mastektomii jest prowadzona według indywidualnego planu, ustalonego przez lekarza. Jej celem jest profilaktyka powikłań oraz zmniejszenie dolegliwości związanych z powstałymi powikłaniami po leczeniu raka sutka. Najczęściej są to problemy wynikające ze skutków ubocznych leczenia i dotyczą zakresu ruchomości kończyny po stronie operowanej, wtórnego obrzęku limfatycznego, elastyczności blizny oraz kondycji psychicznej pacjentki. Dobór odpowiednich metod fizjoterapeutycznych w zależności od stopnia obrzęku limfatycznego ma ogromne znaczenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ